Kvalitet vazduha | IT Subotica 2030 | #SuboticaHasIT Skip to main content

Kvalitet vazduha

it subotica - kvalitet vazduha panel

Projekat ima za cilj stvaranje uslova za monitoring kvaliteta vazduha u Subotici postavljanjem uređaja za merenje u svim gradskim i prigradskim naseljima, kao i pokretanje informativne i edukativne javne kampanje o značaju ove teme i načinima kako građani, privatne firme i javna preduzeća mogu da doprinesu unapređenju stanja, ali i edukacija o tome ko su najveći zagađivači. Takođe, želimo da ukazujemo i na pozitivne primere i delove grada sa čistijim vazduhom. Merače koje smo postavili su takozvani “građanski merači”, odnosno AirVisual spoljni senzori, koji omogućavaju praćenje lokalnog kvaliteta vazduha u realnom vremenu koji okružuje lokaciju na kojoj su postavljeni. Ovi merači su pogodni za merenje zagađenja vazduha usled individualnih ložišta, saobraćaja, industrije, požara u poljoprivredi ili šumskih požara, pri čemu mere suspendovane čestice, tačnije PM10, PM2.5 i PM1, kao i temperaturu, pritisak i vlažnost vazduha. Rezultate merenja i praćenje stanja kvaliteta vazduha trenutno možete da pratite na sajtovima IQAir i xEco, a u skorijoj budućnosti moći ćete da čitate istorijat merenja, kao i rezultate u realnom vremenu na našem veb-sajtu čija je izrada u toku.

Projekat kroz godine

2023

Magločistač: „IT Subotica 2030“ postavila 20 merača kvaliteta vazduha u Subotici: Gde je vazduh najzagađeniji i kako to sprečiti?

Magločistač: „IT Subotica 2030“ postavila 20 merača kvaliteta vazduha u Subotici: Gde je vazduh najzagađeniji i kako to sprečiti?

Organizacija „IT Subotica 2030“ stavila je u funkciju 20 građanskih merača kvaliteta vazduha na više lokacija u Subotici i na jednoj lokaciji na Paliću. Građani već sada putem aplikacije mogu da prate u realnom vremenu kakav vazduh udišu na teritoriji grada.