IT Subotica 2030 | #SuboticaHasIT Skip to main content
Aktuelnosti
Partneri/Osnivači

Pokretači inicijative su IT kompanije i javne i obrazovne institucije koje su inicirale projekat IT Subotica 2030 i formirale njegovu organizaciju i rad.

Kontakt