Pustili smo u rad onlajn platformu za praćenje kvaliteta vazduha u Subotici | IT Subotica 2030 | #SuboticaHasIT Skip to main content

Pustili smo u rad onlajn platformu za praćenje kvaliteta vazduha u Subotici

Vazduh u Subotici

Organizacija IT Subotica 2030 pokrenula je novu veb platformu koja omogućava građanima da u realnom vremenu prate stanje kvaliteta vazduha širom Subotice. Ova platforma donosi određene novine u monitoringu kvaliteta vazduha, omogućujući korisnicima da dobiju detaljne informacije o koncentraciji PM čestica u vazduhu (PM 1, PM 2.5 i PM 10), sa posebnim naglaskom na PM 2.5, koje su ključne za zdravlje ljudi.

Krajem prošle godine, postavili smo 20 uređaja za praćenje kvaliteta vazduha na teritoriji grada Subotice, a sada predstavljamo i digitalni alat koji omogućava građanima da u realnom vremenu prate stanje vazduha. Veb adresa naše platforme je vazduh.itsubotica2030.rs, dizajnirana tako da bude pristupačna kako na računarima, tako i na mobilnim uređajima.

Ono što izdvaja našu platformu od drugih globalnih platformi za praćenje kvaliteta vazduha je fokus na lokalnoj zajednici i detaljne informacije koje pružamo. Umesto prosečnog indeksa kvaliteta vazduha, naš sajt prikazuje konkretne trenutne vrednosti PM čestica na različitim lokacijama širom grada. Ovi podaci se generišu u realnom vremenu i ažuriraju na sajtu svakih 15 minuta.

Vazduh u Subotici


Još jedna ključna karakteristika koja nas izdvaja je mogućnost praćenja kvaliteta vazduha po satima. Korisnici mogu vizuelno pratiti kretanje vrednosti na mapi u poslednjih 24, 36, 48 časova, kao i poslednjih 7 dana. Kompletan istorijat podataka merenja biće dostupan za pretragu kroz tabelarne prikaze, a svi podaci su besplatno dostupni za preuzimanje u istraživačke svrhe.

Uz to, naša platforma će pružati preporuke o delovima grada sa najčistijim vazduhom u datom trenutku, omogućavajući korisnicima da bolje planiraju svoje aktivnosti. Veliki akcenat stavljen je i na edukaciju, pružajući korisne informacije o tome kako građani mogu doprineti poboljšanju kvaliteta vazduha i smanjiti štetne uticaje.

Vazduh u Subotici


Važno je istaći da je korišćenje naše platforme potpuno besplatno. Za detaljnije informacije o korišćenju platforme, korisnici mogu pogledati eksplejner video koji smo pripremili i koji se nalazi ispod ovog teksta.

U narednom periodu organizacija IT Subotica 2030 planira da nastavi sa nabavkom i postavljanjem novih uređaja za praćenje kvaliteta vazduha na još više lokacija, a ovom prilikom pozivamo i sve zainteresovane pojedince, privredne subjekte i organizacije civilnog društva da daju svoj doprinos. Za više informacija o nabavci i instaliranju uređaja za praćenje kvaliteta vazduha posetite odeljak Doprinesi u okviru sajta vazduh.itsubotica2030.rs. Za detaljnije informacije o korišćenju platforme, korisnici mogu pogledati video sa uputstvom za upotrebu sajta koji se nalazi ispod ovog teksta.

Pridružite nam se u ovoj misiji za čistiji vazduh i bolje zdravlje svih građana Subotice. Posetite vazduh.itsubotica2030.rs i budite deo promene.