Postavili smo 20 merača kvaliteta vazduha na teritoriji grada | IT Subotica 2030 | #SuboticaHasIT Skip to main content

Postavili smo 20 merača kvaliteta vazduha na teritoriji grada

Tribina: Kakav vazduh udišemo u Subotici?

Kakvog kvaliteta je vazduh u centru grada, a kakvog je na periferiji, građani Subotice će od ove zime moći da prate u realnom vremenu, budući da je naša organizacija obezbedila i stavila u upotrebu 20 merača kvaliteta vazduha na lokacijama širom Subotice, uključujući i Palić.

Godinama Subotica nije imala merače vazduha koji prikazuju podatke u realnom vremenu, a ovo je ujedno i prvi primer u Srbiji da se privatni sektor jednog grada organizovao i postavio takve uređaje u cilju što bolje informisanosti građana o kvalitetu vazduha koji udišu.

Novi projekat predstavili smo na tribini “Kakav vazduh udišemo u Subotici?”, koja je okupila veliki broj zainteresovanih građana u Inspira Hub-u, a kako je objasnio izvršni direktor naše organizacije IT Subotica 2030 Petar Stakić, ovo nisu merači kakve nabavlja država ili lokalna samouprava, koji su mnogo skuplji i precizniji, već takozvani građanski merači koji prikazuju određene parametre i da li zagađenje postoji u datom trenutku.

“Nama je bitno da vidimo da li su neki delovi grada zagađeni, jer imamo neke delove grada u kojima je vazduh prihvatljivog kvaliteta i možete se prošetati, konkretno na Paliću”, kazao je Stakić.
 

Petar Stakić, izvršni direktor organizacije IT Subotica 2030
Petar Stakić, izvršni direktor organizacije IT Subotica 2030


U izboru merača organizaciji je savetima pomogao Dejan Lekić, član stručnog saveta Nacionalne ekološke asocijacije i kreator aplikacije Xeco, preko koje Subotičani mogu da prate stanje vazduha u svom gradu preuzimanjem na android uređaje, kao i putem istoimenog veb sajta.

“Dakle, u realnom vremenu građani mogu da pogledaju na aplikaciji šta se dešava oko njih i da potvrde ono što vrlo često imaju prilike da osete svojim čulima. To je ono što omogućava ova tehnologija, da vi u realnom vremenu imate merenja i ocenu tih merenja uz pomoć informacionih tehnologija”, objasnio je Lekić.
 

Dejan Lekić - Xeco Ekstremna Ekologija, član stručnog saveta Nacionalne ekološke asocijacije
Dejan Lekić - Xeco Ekstremna Ekologija, član stručnog saveta Nacionalne ekološke asocijacije


Što se tiče zvaničnih merača koje je postavila lokalna samouprava grada Subotice za sada imamo jednu zvaničnu mernu tačku u lokalnoj mreži, primenjujući akreditovane metode koje pokazuju najtačnije rezultate, ali sa mesec dana zakašnjenja, pojasnio je Žika Reh, šef Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Grada Subotice.

“Analizirajući suspendovane čestice u vazduhu i odnos PM10 i PM2.5 došli smo do zaključka da je u zimskom periodu grejanje objekata ubedljivo glavni izvor zagađenja, s obzirom na to da tokom letnjih meseci nemamo prekoračenja graničnih vrednosti. Naravno, ne može se isključiti saobraćaj i ostali izvori, ali je činjenica da Subotica nema termoelektrane ili neka ozbiljnija industrijska postrojenja koja koriste čvrsta goriva, tako da je grejanje objekata najznačajnije. Oko 12.000 ložišta na drva postoji u Subotici prema najnovijim rezultatima Popisa stanovništva iz 2022. godine, a ukupno preko 20.000 ložišta i to je zaista jedan značajan izvor zagađivanja”, rekao je Reh.

Žika Reh, šef Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj
Žika Reh, šef Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj


Osim na veb sajtu i aplikaciji Xeco, podaci sa 20 merača kvaliteta vazduha u Subotici dostupni su i na aplikaciji AirVisual, a cilj naše organizacije je da u narednom periodu postavimo još nekoliko merača kako bi grad bio bolje pokriven i da izradimo veb sajt, na kojem će podaci biti mnogo preciznije i jasnije prestavljeni građanima.

Takođe, naša organizacija pokreće i edukativnu kampanju u cilju što bolje informisanosti građana o tome kako da čitaju i razumeju podatke o kvalitetu vazduha, kako da se zaštite kada je vazduh zagađen, kao i na koji način mogu sami da doprinesu smanjenju zagađenja vazduha, o čemu će moći da čitaju na našem veb sajtu u narednom periodu.

 

Fotograf: Miloš Bulatović