Ekspedicija Marka Žvake u Subotici | IT Subotica 2030 | #SuboticaHasIT Skip to main content

Ekspedicija Marka Žvake u Subotici

subotica i IT

Pogledajte video u kome Marka Žvaka na interesantan način predstavlja Suboticu, njene lepote, mogućnosti i ljude. 

Kako izgleda umetnička scena, IT scena a i šta jesti i šta obići! Sve u svemu - Subotica u 37 minuta!