Akcija podizanja drvoreda na Palićkom putu | IT Subotica 2030 | #SuboticaHasIT Skip to main content

Akcija podizanja drvoreda na Palićkom putu

Na inicijativu organizacije „IT Subotica 2030“ i Udruženja „Zelena oaza Subotica“ 20.11.2021. je organizovana i održana velika akcija podizanja drvoreda duž Palićkog puta.

Na inicijativu organizacije „IT Subotica 2030“ i Udruženja „Zelena oaza Subotica“ danas je organizovana i održana velika akcija podizanja drvoreda duž Palićkog puta, od Roda megamarketa prema Radanovcu. Detaljnije pročitajte na subotica.com