Pošumljavanje Subotice | IT Subotica 2030 | #SuboticaHasIT Skip to main content

Pošumljavanje Subotice

Pošumljavanje Subotice

Jedan od ciljeva organizacije IT Subotica 2030 jeste i unapređenje stanja životne sredine u našem gradu jer želimo da naši zaposleni, i svi stanovnici Subotice, žive u zdravom i lepom ambijentu. Zdrava životna sredina je važna velikom broju ljudi i cilj nam je da Subotica bude prepoznatljiva po svom ekološkom uređenju i privlačna ljudima koji razmatraju naš grad kao mesto u koje će se doseliti da studiraju ili rade.  

Akcija od koje smo krenuli je pošumljavanje Segedinskog i Beogradskog puta koju smo sproveli u saradnji sa udruženjem Zelena oaza u nameri da uskoro ovi putni pravci budu zelene aleje. Priključilo se oko 20 subotičkih kompanija, a sadnju je sprovelo oko 200 građana Subotice i zaposlenih u kompanijama donatorima. Zasađeno je oko 1000 sadnica sorbusa, platana i bođoša (gelegunja).  

Ozelenjavanje Subotice nam je važno jer se na taj način poboljšava kvalitet vazduha u gradu, smanjuju se temperature tokom vrelih letnjih meseci, sprečava erozija zemljišta, pravi vetrozaštitni pojas. U planu su i nove akcije sadnje, a naša organizacija aktivno radi i na drugim aspektima zaštite životne sredine (voda, vazduh, zemljište).

Projekat kroz godine

2021