Eko Volonter | IT Subotica 2030 | #SuboticaHasIT Skip to main content

Eko Volonter

Eko volonter

Mobilna aplikacija Eko Volonter predstavlja digitalni alat namenjen građanima Subotice pomoću kojeg mogu lakše da identifikuju i mapiraju ekološke probleme u gradu, kao i da daju predloge za zakazivanje kolektivnih ekoloških volonterskih akcija. 

Eko Volonter je nastao  sa ciljem da se na lokalnom nivou - u gradu Subotica - podstakne čišćenje divljih deponija, razvoj ekološke svesti, formiranje navike o reciklaži otpada i doprinese čistijoj i zdravijoj životnoj sredini.

Aplikacija treba da omogući pre svega motivisanje pojedinaca - “Šta ja kao pojedinac mogu da uradim za čistiju Suboticu?”. U funkcionalnom smislu aplikacija nudi praćenje lokacija divljih deponija i njihovog uklanjanja, akcije samostalnog čišćenja smeća kao i organizovanje akcija grupnog čišćenja divljih deponija, ali i drugih ekoloških problema i predloga za rešavanje istih.


Eko Volonter aplikacija dostupna je za besplatno preuzimanje na Google Play i App Store digitalnim prodavnicama.