Čišćenje i oslikavanje | IT Subotica 2030 | #SuboticaHasIT Skip to main content

Čišćenje i oslikavanje

Čišćenje i oslikavanje

U skladu sa jednim od strateških pravaca organizacije usmerenim na podizanje kvaliteta života i ulepšavanje životnog okruženja, u kontinuitetu sprovodimo  akcije čišćenja i oslikavanja na teritoriji šireg centra Subotice.

U periodu od 6 meseci tokom 2022. godine oslikali smo ukupno 30 kablovskih ormana za električnu energiju, rasvetu i semafore. Akcija koja je usledila tokom oktobra i novembra odnosila se na sređivanje dotrajale reklamne table na OŠ “Đuro Salaj”. Ova akcija potekla je od učenice pomenute škole, koja nam se obratila molbom da pomognemo da se pomenuta tabla očisti i oslika. Sve akcije sprovodili smo u saradnji sa lokalnim umetnicima i volonterima u koordinaciji sa nadležnim gradskim službama. 

Akcije čišćenja i oslikavanja deo su strategije organizacije IT Subotica 2030 da Suboticu učinimo boljim, ali i lepšim mestom za život, a u planu su nove slične aktivnosti inspirisane dobrim primerima gradova u regionu i svetu

Projekat kroz godine

2023

2022