Kontakt | IT Subotica 2030 | #SuboticaHasIT Skip to main content

Ukoliko imate nekih pitanja u vezi sa projektom, voleli biste da date svoj doprinos ili se na neki način uključite u organizaciju, budite slobodni da nas kontaktirate. Svi koji dele naše vrednosti, viziju i planove dobro došli su da postanu deo naše inicijative. 

Partneri/Osnivači

Pokretači inicijative su IT kompanije i javne i obrazovne institucije koje su inicirale projekat IT Subotica 2030 i formirale njegovu organizaciju i rad.

Kontakt