Ko smo mi? | IT Subotica 2030 | #SuboticaHasIT Skip to main content

Ko smo mi?

Šta je IT Subotica 2030?

„IT Subotica 2030” je organizacija nastala na inicijativu subotičkih IT kompanija i obrazovnih ustanova sa namerom da naš grad postane prepoznatljiv regionalni IT centar, sa živom privrednom i kongresnom IT scenom. Namera organizacije je i da pomogne u razvoju društvenih i ekoloških aktivnosti u gradu koje će učiniti Suboticu idealnim mestom za život, studiranje i rad.

Ciljevi

1. Izgraditi Suboticu kao centar IT ekspertize

Jačanje privredne snage grada, njegova digitalna transformacija i privlačenje kvalitetnih kadrova.

2. Priprema za međunarodnu IT poslovnu saradnju velikih razmera

Stvoriti uslove da se u Suboticu dovede, kao stalni klijent ili lokalni razvojni centar, bar jedna velika kompanija koja će strateški osloniti IT razvoj na resurse u Subotici. 

3. Razviti Suboticu kao kongresni IT centar

Stvoriti uslove da Subotica postane razvijen IT kongresni grad čime bismo postali regionalni centar za unapređenje znanja iz različitih IT oblasti, bolje se pozicionirali prema potencijalnim investitorima i bili privlačniji za kvalitetne IT kadrove.

4. Unaprediti atraktivnost grada za život, studiranje i rad

Pomoći razvijanje ne IT aktivnosti i sadržaja koji bi unapredili kvalitet života i doprineli živosti i atraktivnosti grada.

5. Obezbediti zdravo životno okruženje

Podizanja kvaliteta životne sredine (voda, vazduh, zemljište) kao važnog preduslova za zadovoljstvo životom u Subotici i adutom za privlačenje višestrukog kadra.

Da li znate da je Subotica IT grad?

Kada se spomene Subotica najpre se pomisli na najseverniji grad Srbije, grad secesije, Danila Kiša, salaše, vinarije, jezero Palić, impozantnu Gradsku kuću, drugu po veličini sinagogu u Evropi i slično. Međutim, mnogi ne znaju, čak ni njeni stanovnici, da je u novije vreme Subotica postala pravi IT grad.

  • Samo u Subotičkom IT klasteru okupljeno je oko dvadesetak kompanija iz ove oblasti koje zapošljavaju preko 1200 ljudi (od toga preko 500 visoko kvalifikovanih kadrova). Takođe, i mnoge “tradicionalne” kompanije u svojim redovima imaju IT sektore, tako da je ovaj broj i veći.
  • U našem gradu zastupljene su različite IT oblasti, od programiranja (web development, IOS, IOT, Android, Cloud, AI, Database, Embedded, System solutions), digitalnog marketinga, telekomunikacija, mašinskog programiranje i inžinjerstva, preko edukacije, logistike, grafičkog dizajna i brendinga, do razvoja pametnih rešenja (smart buildings), sistema za upravljanje resursima, video igara, internet biznisa i slično.
  • Znanje iz IT oblasti moguće je steći na Ekonomskom fakultetu (smer poslovna informatika i poslovni informacioni sistemi), Visokoj tehničkoj školi, Politehničkoj školi Subotica, Tehničkoj školi Ivan Sarić, a sve je više i privatnih centara za učenje o informacionim tehnologijama.
Partneri/Osnivači

Pokretači inicijative su IT kompanije i javne i obrazovne institucije koje su inicirale projekat IT Subotica 2030 i formirale njegovu organizaciju i rad.

Kontakt