Učenik godine Sabolč Kozma: “Što više jezika znaš, to si bogatiji” | IT Subotica 2030 | #SuboticaHasIT Skip to main content

Učenik godine Sabolč Kozma: “Što više jezika znaš, to si bogatiji”

Sabolč Kozma

Sabolč Kozma je đak generacije Gimnazije za talentovane učenike “Deže Kostolanji”, koji je protekle četiri godine učio o živim jezicima. Tako danas zna čak sedam jezika, engleski i nemački koji su mu bili noseći predmeti, francuski i španski kao fakultativni, te latinski, srpski i naravno maternji, mađarski jezik.

 

“Izreka kaže da što više jezika znaš, to si bogatiji čovek, a osim toga je i jako važno da poznaješ različite jezike, jer tako upoznaješ različite kulture. Naravno, nismo učili sve jezike na istom nivou, već je postojala razlika u intenzitetu. Obično smo bili podeljeni kao razred na dve grupe, jaču i slabiju, pa je nivo gradiva bio prilagođen nivou znanja učenika. Tako iz engleskog jezika imam C1 nivo, vrlo dobro znam španski, nemački i srpski malo manje, a latinski ne govorim, ali ukoliko bi se ispred mene našla neka literatira lako bih se snašao”, objašnjava Sabolč.

Međutim, od svih jezika koje je učio, samo jedan nije prestao da ga oduševljava, a to je mađarski. Za njega se najpre vezao kroz književnost, koja mu je takođe jedna od ljubavi, ali kako je svake godine išao na regionalna takmičenja, dok je na republičkom osvojio prvo mesto, počeo je sve više pažnje da poklanja gramatici i pravopisu.

“Mađarski je moj maternji jezik i smatram da ni na jednom jeziku ne bih znao toliko lepo da se izrazim kao na svom, maternjem. Najbolje ga poznanjem i najbolje mi pristaje i ne mogu da zamislim da pričam na drugom jeziku kao na svom maternjem”, kaže Sabolč.

Sabolč Kozma

 

Sabolč Kozma je jedan je i od 12 đaka generacije koje je organizacija “IT Subotica 2030” nagradila u okviru projekta “Učenici godine”. Studije mađarskog jezika će nastaviti u Budimpešti, a sebe i Suboticu za osam godina vidi na sledeći način:

“U Subotici ima dosta prostora za razvitak i treba da se razvija jer ima potencijala, ali bih voleo da se neke ključne stvari koje su karakteristične za Suboticu ne izmene, u smislu malih ulica, secesije, duha grada i mentaliteta ljudi. Voleo bih da to ostane isto, jer je ovo višejezična sredina i ta kultura bi trebalo da se održi, a ja se nadam da ću se lepo snaći, da li tu li u Mađarskoj, i ako se budem snašao, bez obzira čime se budem bavio smatraću to uspehom”, poručuje Sabolč.