U VTŠ održan hakaton u saradnji sa subotičkim IT firmama | IT Subotica 2030 | #SuboticaHasIT Skip to main content

U VTŠ održan hakaton u saradnji sa subotičkim IT firmama

hakaton vtš

U okviru predmeta Web programiranje, na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Subotici održan je hakaton na kojem je učestvovalo 10 timova studenata 2. godine studija Informatike.

Timovima su podršku tokom rada na projektima pružili mentori iz subotičkih IT firmi ConcordSoft, ICB Tech, Infostud i Studio Present.

Radi potreba studenata i lokalne privrede, VTŠ i IT firme će zasigurno nastaviti uspešnu saradnju.