Održan hakaton u okviru predmeta Web programiranje na VTŠ-u | IT Subotica 2030 | #SuboticaHasIT Skip to main content

Održan hakaton u okviru predmeta Web programiranje na VTŠ-u

Održan hakaton

U prostorijama Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici održan je predmetni hakaton iz Web programiranja.

Studenti su bili podeljeni u timove po dvoje. Pre početka hakatona svakom od timova dodeljen je spoljašnji mentor iz jedne od lokalnih IT kompanija. Mentori su definisali tri dodatne funkcionalnosti koje su timovi trebali da realizuju u okviru svog projekta na kojem rade od početka semestra. Nakon 10-to časovnog hakatona u Školi, timovi su predstavili svoja rešenja pred ostalim studentima, profesorima i mentorima iz IT kompanija.

Više informacija o hakatonu pročitajte na sajtu Škole.